คันฝ่ามือขวา คำโบราณท่านว่าไว้

ศาสตร์ทำนาย โดย อ.บงกชต์ - พยากรณ์ .

โทร : 085 138 7668